หน้าหลัก :ผลิตภัณฑ์ » เครื่องซักผ้า
ผลิตภัณฑ์ TRIMOND PREMIUM
 • TWM-A100A
  ถังเดี่ยวอัตโนมัติ ความจุ 10 กก.
 • TWM-A100A+SM3
  ถังเดี่ยวอัตโนมัติ แบบหยอดเหรียญ ความจุ 10 กก.
 • TWM-A140A
  ถังเดี่ยวอัตโนมัติ ความจุ 14 กก.
 • TWM-A140A+SM3
  ถังเดี่ยวอัตโนมัติ แบบหยอดเหรียญ ความจุ 14 กก.
 • TWM-S120A
  ความจุ 12 กก. ปั่นแห้ง 8 กก.
 • TWM-S75A
  ความจุ 7.5 กก. ปั่นแห้ง 4.5 กก.
 • TWM-S90A
  ความจุ 9 กก. ปั่นแห้ง 6 กก.
 • หน้า :

  1