เครื่องซักผ้า

TRIMOND PREMIUM : TWM-A140A

ถังเดี่ยวอัตโนมัติ ความจุ 14 กก.

-  ถังเดี่ยวอัตโนมัติ  ความจุ 14 กก.

- โปรกรมซัก 8 โปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นฟ้าห่ม ผ้านวม หรือ งานซักหนักๆ เช่น ผ้ายีนส์ รวมทั้งโปรแกรมแช่ผ้า

- ตัวเครื่องสีเทา ขาว

- วัสดุถังภายนอก METAL STAINLESS

- COMPUTER CONTROL

- DIGITAL DISPLAY

- SESOR CONTROL