เครื่องซักผ้า

TRIMOND PREMIUM : TWM-S75A

ความจุ 7.5 กก. ปั่นแห้ง 4.5 กก.

ความจุ 7.5 กก.

ปั่นแห้ง 4.5 กก.

ตัวเครื่อง สีเทา วัสดุถังภายนอกเรซิ่นไม่เป็นสนิม มีระบบตั้งเวลาการซักได้สูงสุด 15 นาท่ี และ มีเสียงเตือนเมื่อจบขั้นตอนการซักถังปั่นป้องกันกลิ่นอับซื้นทำให้เสื้อผ้าไม่มีกลิ่นอับ รอบมอเตอร์มีพลังปั่นถึง 1340 รอบ/นาที