หน้าหลัก :ผลิตภัณฑ์ » เครื่องปรับอากาศ
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ MITSUBISHI ELECTRIC
 • Inverter Multi Spit System
  ระบบปรับอากาศ Inverter Multi Spit System ที่ใช้ชุดติดตั้งภายนอกเพียงชุดเดียว เชื่อมต่อชุดติดตั้งภายในได้มากถึง3ยูนิต อิสรภาพใหม่แห่งการเชื่อมต่อที่เหนือกว่า ให้คุณได้รับประโยชน์ที่มากกว่าที่คิด
 • MCF-GN13VA
  Flexy Typeขนาด (12,624 Btu) อีกความสบายที่ปรับเปลียนได้ตามดีไซน์ ทั้งตั้งพื้นและแขวนเพดาน
 • MCF-GN18VA
  Flexy Typeขนาด (16,378 Btu) อีกความสบายที่ปรับเปลียนได้ตามดีไซน์ ทั้งตั้งพื้นและแขวนเพดาน
 • MCF-GN24VA
  Flexy Typeขนาด (21,154 Btu) อีกความสบายที่ปรับเปลียนได้ตามดีไซน์ ทั้งตั้งพื้นและแขวนเพดาน
 • MS-GN09VF
  Fixed Speed ขนาด (9,212 BTU) ผู้นำเทคโนโลยีความเย็น ที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ สร้างสรรค์ที่สุดของเทคโนโลยีความเย็น เพื่อคุณภาพและความมั่นคง
 • MS-GN13VF
  Fixed Speedขนาด (12,966 Btu) ผู้นำเทคโนโลยีความเย็น ที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ สร้างสรรค์ที่สุดของเทคโนโลยีความเย็น เพื่อคุณภาพและความมั่นคง
 • MS-GN15VF
  Fixed Speedขนาด (14,330 Btu) ผู้นำเทคโนโลยีความเย็น ที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ สร้างสรรค์ที่สุดของเทคโนโลยีความเย็น เพื่อคุณภาพและความมั่นคง
 • MS-GN18VF
  Fixed Speedขนาด (18,084 Btu) ผู้นำเทคโนโลยีความเย็น ที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ สร้างสรรค์ที่สุดของเทคโนโลยีความเย็น เพื่อคุณภาพและความมั่นคง
 • MS-GN24VF
  Fixed Speedขนาด (22,519 Btu) ผู้นำเทคโนโลยีความเย็น ที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ สร้างสรรค์ที่สุดของเทคโนโลยีความเย็น เพื่อคุณภาพและความมั่นคง
 • MSY-GR30VF
  Super Inverter ขนาด (27,978 Btu) ที่สุดแห่งเทคโนโลยีความเย็น คุ้มค่าประหยัดพลังงาน ด้วย Dual Barrier Coating ลดการเกาะติดของฝุ่น
 • MSY-GT09VF
  Super Inverterขนาด (9,554 Btu) ที่สุดแห่งเทคโนโลยีความเย็น คุ้มค่าประหยัดพลังงาน ด้วย Dual Barrier Coating ลดการเกาะติดของฝุ่น
 • MSY-GT13VF
  Super Inverterขนาด (12,624 Btu) ที่สุดแห่งเทคโนโลยีความเย็น คุ้มค่าประหยัดพลังงาน ด้วย Dual Barrier Coating ลดการเกาะติดของฝุ่น
 • MSY-GT15VF
  Super Inverterขนาด (14,330 Btu) ที่สุดแห่งเทคโนโลยีความเย็น คุ้มค่าประหยัดพลังงาน ด้วย Dual Barrier Coating ลดการเกาะติดของฝุ่น
 • MSY-GT18VF
  Super Inverter ขนาด (17,742 Btu) ที่สุดแห่งเทคโนโลยีความเย็น คุ้มค่าประหยัดพลังงาน ด้วย Dual Barrier Coating ลดการเกาะติดของฝุ่น
 • MSY-GT24VF
  Super Inverter ขนาด (22,519 Btu) ที่สุดแห่งเทคโนโลยีความเย็น คุ้มค่าประหยัดพลังงาน ด้วย Dual Barrier Coating ลดการเกาะติดของฝุ่น
 • MSY-JR34VF
  Standard Inverterขนาด (33,096 Btu) มาตรฐานการประหยัดพลังงาน พร้อมความเย็นสบายที่ใครก็สัมผัสได้ เครื่องปรับอากาสระบบอินเวอร์เตอร์ คุ้มค่า ประหยัดพลังงาน พร้อมเทคโนโลยีความเย็นครบครัน
 • MSY-JS09VF
  Standard Inverterขนาด (8,871 Btu) มาตรฐานการประหยัดพลังงาน พร้อมความเย็นสบายที่ใครก็สัมผัสได้ เครื่องปรับอากาสระบบอินเวอร์เตอร์ คุ้มค่า ประหยัดพลังงาน พร้อมเทคโนโลยีความเย็นครบครัน
 • MSY-JS13VF
  Standard Inverterขนาด (12,283 Btu) มาตรฐานการประหยัดพลังงาน พร้อมความเย็นสบายที่ใครก็สัมผัสได้ เครื่องปรับอากาสระบบอินเวอร์เตอร์ คุ้มค่า ประหยัดพลังงาน พร้อมเทคโนโลยีความเย็นครบครัน
 • หน้า :

  1

  |

  2

  |

  3

  |

  4

  |

  5... ถัดไป