ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ MITSUBISHI ELECTRIC
 • GK-2509YS2-CE
  ความยาว 90 ซ.ม. ชนิดลมธรรมดา เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งกับประตูที่มีสูงไม่เกิน 2 เมตร
 • GK-2512AS2-CE
  ความยาว 120 ซ.ม. ชนิดลมธรรมดา เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งกับประตูที่มีสูงไม่เกิน 2.00 เมตร
 • GK-3009AS2-CE
  ความยาว 90 ซ.ม. ชนิดลมแรง เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งกับประตูที่มีสูงไม่เกิน 2.50 เมตร
 • GK-3012AS2-CE
  ความยาว 120 ซ.ม. ชนิดลมแรง เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งกับประตูที่มีสูงไม่เกิน 2.50 เมตร
 • GK-3509CS-E2
  ความยาว 90 ซ.ม. ชนิดลมแรง เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งกับประตูที่มีสูงไม่เกิน 3.00 เมตร
 • GK-3509SA
  ความยาว 90 ซ.ม. ชนิดลมแรงมาก เหมาะสำหรับประตูสูงไม่เกิน 3.50 เมตร ใช้สำหรับโรงงานหรือภายนอกอาคาร
 • GK-3512DS-E2
  ความยาว 120 ซ.ม. ชนิดลมแรง เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งประตูที่มีสูงไม่เกิน 3.00 เมตร
 • GK-3512SA
  ความยาว 120 ซ.ม. ชนิดลมแรงมาก เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งกับประตูที่มีสูงไม่เกิน 3.50 เมตร ใช้สำหรับโรงงานหรือภายนอกอาคาร
 • หน้า :

  1