ผลิตภัณฑ์ SOLAR CELL SOLUTIONS
รูปแบบระบบของเรา
 • ระบบสำหรับบ้านพักอาศัย
  ด้วยการใช้ชีวิตประจำวันในยุคที่มีเทคโนโยยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว รวมทั้งอนาคตอันใกล้นี้รถไฟฟ้าจะมี บทบาทกับการใช้ชีวิตมากขึ้น ทำให้การใช้ไฟฟ้าในบ้านพักอาศัยมีปริมาณที่สูงขึ้น การนำระบบโซลาร์เซลล์มาผลิต ไฟฟ้าใช้ภายในบ้านพักอาศัยนั้นสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อไฟฟ้าใช้ได้ ซึ่งเราขอนำเสนอ Package ให้ ท่านได้เลือกหลายขนาดตามความเหมาะสม ซึ่งสามารถคำนวณเบื้องต้นจากโปรแกรมคำนวณขนาดระบบของเรา สำหรับ Package ที่นำเสนอนั้นประกอบด้วยแผงโซลาร์เซลล์ SUNPOWER จากประเทศอเมริการ่วมกับ Inverter ของ SMA จากประเทศเยอรมันนี เพื่อให้ระบบมีความมั่นคง สามารถใช้ได้ยาวนานและเพื่อการลงทุนอย่างคุ้มค่า
 • ระบบสำหรับภาคธุรกิจ
  ภายใต้การแข่งของธุรกิจในปัจจุบันการพัฒนาสินค้าและบริการเป็นสิ่งสำคัญ แต่ก็นำมาซึ่งค่าใช้จ่ายที่สูง ขึ้น เราขอนำเสนอการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ในการลดค่าใช้จ่ายเพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนและลดค่า ใช้จ่ายในระยะยาวของธุรกิจ
ความรู้ระบบ On Grid Connect System
 • On Grid Connect System
  แผงโซลาร์เซลล์ในปัจจุบันนั้นสามารถนำออกแบบและใช้งานเพื่อให้เหมาะสมกับความ ต้องการได้หลากหลายรูปแบบ แต่รูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมกับการใช้งานทั่วไปในปัจจุบันนั้นเรียก ว่า “ระบบ Grid Connect System” ซึ่งระบบจะผลิตกระแสไฟฟ้าทันทีเมื่อได้รับแสงอาทิตย์ใน เวลากลางวัน และส่งเข้าเครื่องแปลงไฟฟ้าเพื่อใช้งานในทันที หากปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตน้อยกว่า ความต้องการ แหล่งจ่ายไฟหลักเดิมจะเติมเต็มในส่วนนั้น ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถทำงานได้ ต่อเนื่องไม่มีการกระตุก หรือกระชากของไฟฟ้า จึงทำให้ระบบนี้เป็นที่นิยมในปัจจุบัน และหาก ต้องการเก็บไฟฟ้ามาใช้ในเวลากลางคืนก็สามารถติดตั้งระบบแบตเตอร์รี่เพิ่มเติมได้อีกด้วย
บริการของเรา
 • บริการของเรา
  นอกจากการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แล้วนั้น ทางเรามีบริการทำความสะอาดและตรวจสอบระบบผลิตไฟฟ้า ของโซลาร์เซลล์ เพื่อตรวจหาความผิดปกติและยังคงการผลิตไฟฟ้าที่ดีต่อไป
ผลงานของเรา
สนใจติดต่อ
 • Contract ติดต่อเรา
  ติดต่อ : ฝ่ายขายระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท กันยง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 55/17-18 ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-653-8866 ต่อ 419 อีเมล์ [email protected]