ผลิตภัณฑ์ TRIMOND
เครื่องซักผ้า
 • TWM-S100ETA
  เครื่องซักผ้าแบบ 2 ถัง กึ่งอัตโนมัติ ขนาดความจุ 10 กิโลกรัม
 • TWM-S120A
  ความจุ 12 กก. ปั่นแห้ง 8 กก.
 • TWM-S120ETA
  เครื่องซักผ้าแบบ 2 ถัง ขนาดความจุ 12 กิโลกรัม
 • TWM-S150ETA
 • TWM-S75ETA
  เครื่องซักผ้าแบบ 2 ถัง กึ่งอัตโนมัติ ขนาดความจุ 7.5 กิโลกรัม
ตู้เย็น MINIBAR
ตู้แช่ CHEST FREEZER
 • TCF-521A
  ตู้แช่ TRIMOND PREMIUM ความจุ 203 ลิตร/7.1 คิว
 • TCF-532A
  ตู้แช่ TRIMOND PREMIUM ความจุ 319 ลิตร/11.3 คิว
 • TCF-538A
  ตู้แช่ TRIMOND PREMIUM ความจุ 379 ลิตร/13.4 คิว
 • TCF-710B
 • TCF-715B
 • TCF-726B